KONFERENCJA NAUKOWA „KOŚCIÓŁ KATOLICKI A POWSTANIA ŚLĄSKIE I PLEBISCYT”

8 maja 2019 r. odbyła się w Muzeum konferencja naukowa „Kościół katolicki a Powstania Śląskie i plebiscyt” w ramach Świętochłowickich Spotkań Uniwersyteckich.

Wykłady wygłosili:

  • dr hab. Lech Krzyżanowski (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiegow Katowicach) – Ks. Mateusz Bielok a wybuch I Powstania Śląskiego. O społecznej roli księży na Górnym Śląsku po zakończeniu I wojny światowej;
  • dr Mariusz Trąba (Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego im. Jana Pawła II w Krakowie) – Tematyka religijna w dyskursie społeczno-politycznym okresu Powstań Śląskich i plebiscytu na Górnym Śląsku;
  • dr hab. Henryk Olszar (Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) Watykan wobec Powstań Śląskich i plebiscytu;
  • dr Mirosław Węcki (Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej) – Promocja nowych publikacji poświęconych tematyce powstańczej i plebiscytowej;
  • prof. Ryszard Kaczmarek  „Powstania Śląskie 1919-1920-1921. Nieznana wojna polsko-niemiecka” – promocja książki oraz spotkanie autorskie.